Search
Close this search box.
Go Back

Planning for PREGNANCY? Your First PRE-NATAL Check-Up with OB-Gyne Dr. Sheryll Pinpin

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sa ating Mommy-to-be, Ikaw ang PRIority!

Bakit importante ang pagkonsulta sa OB-Gyne habang nagbubuntis?

Ngayong Family Planning Awareness month,pakinggan natin ang tamang gabay mula sa PRI OB-Gyne Specialist, Dr. Pinpin. Alamin ang kahalagahan ng regular PRE-NATAL Check-Up.

Manood na at makipag-SMALL TALK tayo with DOC dahil Sa PRI, you are a #MommyPRIority!

You can watch the full video below.

More to explore