Search
Close this search box.
Go Back

Paano gamutin ang joint pains? Dr. Papio Explains!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Paano gamutin ang joint pains? Dr. Papio Explains!

Ano ang JOINT REPLACEMENT SURGERY at bakit ito kinakailangan ng mga may SEVERE ARTHRITIS? Ano ang mangyayari pagkatapos maoperahan? At, bakit mo dapat piliin ang PRI Medical Center para dito?

BONES BACK TO LIFE at alamin ang mga kasagutan in our next episode of SMALL TALK WITH DOC! Dr. Peter Paul Papio, our Orthopedic Department Head and Joint Replacement Specialist explains all you need to know about this surgery. Tara, manood at makinig na tayo!

#PRIoritizingRecovery #JointReplacementSurgery #PRIoritizingYOU

Part 2 interview of Dr. Peter Paul Papio

You can watch the full video below.

More to explore